Naše akce

>> A BSTA! v Brně!

>> Ocenění sdružení 2010

>> Vystoupení TANDEM

>> A BASTA! na Evropském dni jazyků

26.9. 2008

>> Setkání s JUFO ...

27.3 - 30.3 2008

>> Předávání cen nejlepším projektům za rok 2006...

24. - 27.11.2007

>> 10. jubileum nadace Brücke-Most Stiftung ...

14.-1..7.2007

>> Europäisches Jugendtreffen 2007 Berlin...

Angela Merkel pozvala 300 mladých lidí, aby společně vytvořili vystoupení k ukončení předsednictví Německa v EU a A BASTA! byla u toho.

25.-29.6.2007

>> Praha jinak ...

Členové A BASTY! na požádání Evy Tomkové připravili a zinscenovali vlastní divadelní vystoupení k otevření nové Informační a kontaktní kanceláře nadace Brücke/Most v Praze.

18.1.2007

My, ale jinak...

Členy sdružení A BASTA! můžete také vidět v netradičních rolích a při netradičních počinech, ke kterým přistupujeme s patřičným respektem a bereme je jako naší výzvu.

Členové sdružení mají např. jedinečnou možnost vzdělávat se v dramatické výchově u našeho německého partnera TZP DAS Ei v Norimberku. Tedy mohou se stát novými projektovými vedoucími v čojč-zemi.

Sdružení se v roce 2007 otevřela brána do EU, A BASTA! měla tu čest reprezentovat Českou republiku na setkání mládeže z EU v Berlíně a prezentovat sebe a ČR v Drážďanech při 10. jubileum nadace Brücke-Most Stiftung.

Co umíme ....

Vytvořit česko-německé divadelní vystoupení na míru, pro všemožné česko-německé kulturní akce (výročí, slavnostní otevření, firemní večírek a jiné).

Foto: Vystoupení A BASTY! "Praha jinak/anders" 18.1.07 při příležitosti otevření
 Informační a kontaktní kanceláře nadace Brücke/Most

Zčojčovat text.
Plánujeme: rozhlasovou hru v jazyce čojč, vydání prvního čojčského zpěvníku - všechny písně, které vznikly na projektech pořádaných A BASTOU! a TPZ DAS EI.

Copyright (c) 2007 David Procházka - Design by Tvorba webu