DATA

27.3-30.3 2008

 

Čojč Brise 2008

Od 24.4. do 26.4. 2008 setkání s JUFO (jugendforum) v Plzni - A BASTA! se prezentuje a ukazuje své zkušensti v oblasti mezinárodního setkávání.