DATA

Capartice a Waldmünchen

29.10. -1.11.

Vedoucí:

Petra Kalčicová, Kristina Werner

Partneři projektu:

TPI DAS EI

Filmediale HraniGrenze

Česko-německá spolupráce a neuvěřitelná kreativita! To jsou dvě věci, které se kromě jiného prolínaly tímto čtyřdenním projektem. A jak vše probíhalo?

První noc jsme strávili v české, přírodou obklopené, vesničce Capartice 5 km od německých hranic. Další den jsme hned po snídani nahodili krosny a vydali se pěšky k hraničnímu přechodu, kde nás každý z účastníků poctil inscenací nějakého vlastního zážitku spojeného s překračováním hranic, ať už geografických, psychických, sociálních či komunikačních. Poté jsme přidali ještě 4 kilometry a zakotvili jsme tentokrát v německém Waldmünchenu. Účastníci dostali k dispozici různá média a také cenné rady odborníka, aby tak mohli zpracovat svůj pohled a představu o pojmu „hranice“. Pátek večer byl věnován nápadům, myšlenkám, volbě témat a rozdělení do týmů. Během soboty, tedy víceméně během pouhého jednoho dne vznikly dva různé fotografické soubory a také jeden krátký film! Účastníci nejen že pilně pracovali, komunikovali, ale podle vlastních slov se také výtečně bavili. Neděle pak byla ve znamení prezentace všech výsledků a radosti z nich. Dvě malé výstavky a premiéra promítání dvouminutového filmu měly každopádně úspěch. Jednoduše díky a díky, byli jste skvělí!
Vedení: Kristina Werner, Petra Kalčicová

Copyright (c) 2007 David Procházka - Design by Tvorba webu