DATA

1.-4.9. 2016

Lednice

Špráchmašina – jazykově filosofický experiment


„Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa“ (Wittgenstein)


Kde jsou hranice Vašeho jazyka? Chcete prozkoumat nový jazykový svět? Na česko-rakouském projektu vytvoříme nový jazyk z němčiny a češtiny. Principem jazykové mašiny je parafráze Wittgensteina: co se dá sdělit, lze vyjádřit snadno a tam, kde slova nedostačují, nám pomohou obrazy a gestika. Jednoduchost a neverbální jazykové prostředky se stanou předmětem našeho jazykového zkoumání, zjistíme, jaké společné rysy oba jazyky mají a jaké výhody každý z nich poskytuje. Na tomto základě vyvineme nový dadaistický jazyk, který sestává z nejjednodušších formem obou jazyků. Jo! Sedm pádů v češtině? Nepotřebujeme! Čtyři stejně jako v němčině musí stačit! Dlouhé IE, němé H? Nepotřebná písmena! Pryč s nimi! Er geht? Češi říkají pouze: Jde. To musí stačit! A tam, kde si nevystačíme s jazykem, přichází na řadu mimika, gestika, obrazy, komiks, smajlíky. Skrze naši funglnovou mašinu pošleme literární texty a necháme se překvapit, jak budou znít v novém jazyce. V nové řeči budeme tvořit i vlastní dadaistické texty. V divadelních hrách zinscenujeme nadnárodní obrození, v němž budeme prosazovat zavedení nového literárního jazyka. Budeme se zabývat zjednodušováním a zkracováním našich mateřských jazyků a jazyka mládeže (ovlivněného sociálními médii, SMS, etc.). Wtf? Je toto zjednodušení vlastně ztráta nebo zisk? Kde jsou hranice našeho světa?


Termíny: 1. - 4. září 2016, Lednice
Náklady: 40€ / 1000 Kč (zahrnuto ubytování, strava, workshop)
Jazyky: němčina, čeština, hatmatilka, ruce a nohy; předchozí znalosti druhého jazyka jsou výhodou nikoli podmínkou
Přihláška a informace:
Marie Solilová
marie.solilova@gmail.com


Jo! Theater chce podporovat rakousko-český dialog pomocí divadelní práce. Ve společných divadelních projektech vzniká atmosféra, při které jsou účastníci nuceni se dorozumět kombinací češtiny, němčiny, rukou a nohou. Naše projekty se zaměřují na děti, mládež a mladé dospělé, kteří chtějí lépe poznat své sousedy a jejich jazyk, zažít spolu zábavu, zkoumat a hrát divadlo. Projektu se může účastnit každý bez znalosti druhého jazyka.

 Jo! vyjadřuje myšlenku přitakání aktivnímu a pozitivnímu setkávání a vyrovnání se neporozuměním, říct Jo! zkoušení a ztroskotávání. Při setkání dochází k jazykové výměně a integraci obou jazyků do nového umělého jazyka. Jo! je tedy postoj a z něj vycházející jazyk.

Copyright (c) Rudolf Klímek 2010 & David Procházka - Design by Tvorba webu