DATA

Vimperk

5.10.-8.11.

Vedoucí:

A BASTA!

Partneři projektu:

TPI DAS EI

Gymnazium Vimperk

Tandem Regensburg a Plzeň

Goethe Institut

MěKS Vimperk

Interreg IVa

Česko-německý fond budoucnosti

Říjen velkých příprav

foto: tento sál čeká na záplavu diváků a myšlenek

Čojčlandská konferenz 2009 buší na vrata!

Čojčlandská Konferenz 2009

Čojčlandská síť zve na desátou konferenci do Vimperka!

Zváni jsou všichni, především mladí lidé,
kteří se v posledních letech aktivně účastnili čojčských divadelních setkání, kteří usilují o přeshraniční komunikaci, kooperaci a zajímají se o kulturu, kteří se chtějí angažovat v divadelních akcích v pohraničí, a ti, kteří chtějí přispět k propojení divadelně aktivní mládeže v Čojčlandsku.

Tisková zpráva k nahlédnutí zde
Ohlédnutí za konferencí v TV médiích: zde


Tento rok bude Síť zkoumat otázku, jak obyvatelstvo vnímá hranice po konci Studené války. Hypotézou přitom je, že ačkoliv již 20 let Železná opona neexistuje, je hranice na obou jejích stranách stále ještě vnímána jako dělící čára. Konference se bude snažit tuto hypotézu se zřetelem k aktuální evropské politice přezkoumat a odhalit budoucí perspektivy.

Veřejné akce

Kafkův Process, čtvrtek, 5.11.09, 20.00 hodin

Ve světě, kde "právo a soudní moc" jsou všude interpretovány rozdílně, byl zpracován Kafkův literární fragment "Proces". Znovuobjevili jsme v něm něco z naší doby, z dnešního světa? Podívejte se sami! Režie: Eleanora Allerdings.

Pódiová diskuse

„(ne)pohřbená hranice“, pátek, 6.11.09, 16:00 hodin,

Cílem pódiové diskuse bude konfrontace pohledu mladých lidí s názory expertů a diskuse nad funkcí hranice v minulosti a budoucnosti. Na pódiové diskusi vystoupí pan Mgr. Roman Hajník (Gymnázium Vimperk), pan Dr. Hans Simon-Pelanda (Goetheinstitut Praha) a Hans Dönitz (Das Ei – Theaterpädagogisches Institut Nürnberg e.V.), moderace: Rudolf Klímek (A BASTA! o.s.). Mezi přednáškami budou prezentovány výsledky dopoledních školních workshopů k tématu "Hranice".

Vernisáž

„Myšlenka nové hranice“, pátek, 6.11.09, 19:00 hodin, Instalací z filmů, dokumentací, fotografií a textů budou představeny minulé projekty přeshraniční spolupráce Čojčlandské sítě.

Čojč na plátně, sobota, 7.11.09, 20:00 hodin,

Pestrobarevná směs čojč filmů a videoklipů.


Ve dnech 7. a 8.11.09 bude Síť mimo jiné diskutovat o funkci a významu hranice, plánovat projektový rok 2010 a rozdělovat strukturální úkoly. V případě zájmu o účast na těchto neveřejných akcích prosíme o přihlášení do 16.10.09 na:

A BASTA! o.s. • P.O.BOX 33 • 130 00 • Praha 3
Copyright (c) 2007 David Procházka - Design by Tvorba webu