DATA

Příhraničí - Karlovarsko - Selb

1. – 15.8.2011

Vedoucí:

Linda Petáková

Rosalin Hertrich

Scénografie, dokumentace:

Mathias Straub

Partneři projektu:

TPZ DAS EI

Česko-německý fond budoucnosti

Mládež v akci

METROPOLIS – Živé muzeum porcelánu

Česko-německý divadelně-filmový projekt „Metropolis – Živé muzeum porcelánu“ se uskutečnil v době od 1. do 15. srpna 2011 v Selbu a v Horním Slavkově. Celkově se do něj zapojilo 16 mladých lidí z českého a bavorského pohraničí (osm Čechů a osm Němců ve věku od 14 do 30 let) a tříčlenný tým. Tématem projektu byl porcelán, potažmo utichající výroba v českém a německém pohraničí.

Projekt byl rozdělen na dvě části. Během první, která proběhla v německém Selbu, skupina natočila němý film s expresionistickými prvky na téma porcelán. Při tvorbě filmu skupina vycházela zejména z estetiky expresionistických filmů a z informací, které se dozvěděla v muzeu porcelánu Porzellanikon Selb. V prostorách této rozlehlé stavby také skupina našla místa vhodná k natočení jednotlivých scén filmu. Součástí projektu byly každodenní pohybové, herecké a jazykové tréninky. Výsledkem této části je dvacetiminutový černobílý film „Střepy nosí štěstí“, jehož hlavním tématem je příchod porcelánu z Asie do Evropy a jeho následný odchod zpět. Porcelán ve filmu ztělesňuje porcelánová cukřenka, která zasáhne do osudů lidí, kteří s ní přijdou do styku. Tento film byl 7. srpna, v rámci oslav porcelánu v Selbu (Porzelliner fest), v Porzellanikonu čtyřikrát promítán za doprovodu živé hudby. K projekci lákali diváky divadelními prostředky herci – postavy z filmu – kteří byli rozmístěni v prostorách budov Porzellanikonu.

Druhá část projektu se uskutečnila v Horním Slavkově, v nejstarší české porcelánce Haas & Czjzek, která nečekaně ukončila svou činnost letos v lednu. Při vzniku divadelního představení skupina čerpala z atmosféry opuštěné porcelánky, z diskuze s bývalými zaměstnanci, z internetu, z anket, pozorování ve městě a z místního muzea. K divadelním tréninkům z první části zde přibyla práce s hlasem, rytmem a hudebními nástroji. Základním sdělovacím prostředkem zůstal pohyb, ke kterému přibyla práce s rytmem, hudbou a v úsporné míře také slovo v jazyce čojč (česky-deutsch), který je srozumitelný jak pro české, tak pro německé publikum. Výsledkem byla 45minutová divadelní cesta „Živým muzeem porcelánu“. Esence příběhů místních byly divadelně přepracovány a obohaceny o hudbu a zvukové a světelné instalace. Z důvodu velkého diváckého zájmu, který z plánovaných třiceti návštěvníků vyrostl na osmdesát, byli diváci rozděleni do dvou skupin – první sledovala film z první části projektu, druhá se vydala na divadelní prohlídku. Poté co se obě skupiny vystřídaly, se diváci setkali u závěrečné diskuze, kde bylo připraveno i malé občerstvení. Zde měli diváci, z velké většiny bývalí zaměstnanci, možnost se poprvé po kvapném lednovém uzavření porcelánky sejít a otevřít dialog o tom, co se stalo.

Mediální odkazy:

http://video.tvo.de/kulturplatz/kulturplatz-vom-17-august-2011.html
(TVO – hornofalcká televize, 10. minuta)

http://www.frankenpost.de/lokal/fichtelgebirge/selb/art2457,1714102
(selbské noviny)

http://vary.idnes.cz/studenti-vyuziji-zavrenou-porcelanku-jako-kulisy-divadelni-hry-ph1-/vary-zpravy.aspx?c=A110811_171530_vary-zpravy_sou
(MF Dnes)

http://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/film-und-theaterprojekt-junge-tschechen-und-deutsche-auf-den-spuren-des-weissen-goldes
(Radio Prag)

http://www.rozhlas.cz/kv/zpravodajstvi/_zprava/933365
(Český rozhlas Karlovy Vary)

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150359364901340.403463.95057976339&type=1
(fotky z projektu)

Autor: Linda Petáková

15ti denní divadelně-filmový projekt


16ti členná skupina bude získávat informace o současném stavu a o historii výroby porcelánu a následně vytvoří krátký film a živé muzeum v prostorách opuštěné továrny na porcelán. Navštívíme muzea, rukodělné dílny, továrny, budeme pracovat s porcelánem jako scénickým materiálem, nahlédneme do minulosti i současnosti tohoto odvětví a získané informace a nápady proměníme ve scény.

Výroba porcelánu v Čechách a v Německu je od samého začátku propojená. Na tomto poli vždy fungovala spolupráce a vzájemný vliv. Projekt bude reflektovat výrobu porcelánu v průběhu 20. století. Od rukodělné výroby, zprůmyslnění, přetechnizování, krize až po návrat k umělecké činnosti jako k turistické atrakci.

Projekt je zčásti inspirovaný filmem Metropolis. Budeme pracovat s expresionistickým herectvím i s tématem technického pokroku. Prvních osm dní strávíme v německém Selbu, kde vznikne němý film a následně se uskuteční jeho veřejná projekce. Poté se přesuneme do Čech, kde budeme pracovat v prostorách opuštěné továrny. Zde vznikne site-specific divadelní představení „Živé muzeum porcelánu“. Skrze tréninky a herecká cvičení se účastníci seznámí také s potřebnými základy herectví a divadelní práce. Herecké zkušenosti, ani jazykové schopnosti nejsou podmínkou účasti.

Leták k projektu v PDF (1,5 MB) zde ke stažení.


Více na e-mailu:
Text: Linda Petáková, ilustrační foto, zdroj
Copyright (c) 2007 David Procházka - Design by Tvorba webu