DATA

část I. putování 27.4. - 4.5.
 
část II. Volary 20.6. - 27.6.
 
část III. Vimperk 21.-27.7.
 
 
 
Vedoucí:

Hans D.

Karel Hájek

Bc. Ondřej Sedláček

Partneři projektu:

Europäische Union Ziel 3 Česko-německý fond budoucnosti

Nationalpark Bayerischer Wald

Program EUROPEANS FOR PEACE der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" Kulturstiftung Niederbayern

 

Expedice Tvrz Schwarzenberg

aneb česko-německý hudebně-divadelní projekt na pozadí 2.světové války


Expedicion Tvrz Schloss Schwarzenberg


POZVÁNKA NA PREMIÉRU!
V rámci česko-německé hudebně-divadelní „Expedice Tvrz Schloss Schwarzenberg“ se 18 mladých lidí ze Šumavy a Dolního Bavorska zabývalo intenzivně příběhy souvisejícími s obdobím kolem druhé světové války.

Po několikadenním dobrodružném putování vytvořili ze zážitků, historických rešerší a vlastních skladeb fikci Tvrze Schwarzenberg: Místa uprostřed lesa, přímo na hranici, místa otázek lidských práv, místa mezi lety 1938 a 1945 – ...dvěma extrémními milníky v dějinách Šumavy.

Představení přínáší příběh 4 mladých lidí hledajících onu Tvrz Schwarzenberg.

Přitom nacházejí stopy svých prarodičů, oživlé události konce druhé světové války, do níž byli uvrženi. Jejich pohled dnešního světa je zcela postaven mimo emoční kontext doby a brzy i oni sami stojí před otázkou: Dobře, či špatně?

Zdánlivě náhodou se společně potkávají v lese. Každý z nich má svůj vlastní příběh, vlastní výklad toho, co jak bylo, vlastní názor, který chce vyprávět, přesto je stále jasnější, že toho mají společného více, než sami chtějí přiznat. Díky napínavým proměnám mezi minulostí a současností se ocitají v pralese nezodpovězených otázek, problémů a nejasných spekulací. Totiž překonat svou vlastní hrdost se stane nejtěžší úlohou jejich života.

První PREZENTACE VE VOLARECH 26.6.2011!

Česko-německý hudebně-divadelní projekt ExpediceIon Schloss Schwarzenberg Tvrz Schwarzenberg pro Vás připravil první prezentaci své práce, kde můžete vidět první části a fragmenty vznikajícího představení a formou diskuze se podílet na jeho dalším vývoji.
18 mladých lidí ze Šumavy a Niederbayern se již druhý týden intenzivně zabývá tématy a momenty z událostí mezi zářím 1938 a červencem 1945 na Šumavě, společně zkouší, vytváří fikci Tvrze Schwarzenberg, jakožto metafory, která se postupně vyvíjí v hudební divadlo. Společně se zabývají tématy lidských práv mezi snad nejsmutnějšími milníky dějin Šumavy a mluví přitom divadelní řečí čojč – česky a deutsch dohromady.

Prezentace:

neděle 26.6., 16:30, Společenský sál radnice ve Volarech
více informací na:
email: karel.hajek@cojc.eu, tel.: 00420 724 530 358

Pozvánka

Po úspěšné prezentaci následuje PREMIÉRA na vimperksých Arkádách Tvrze Schwarzenberg 27.7. - nenechte si ujít!

foto: oficiální flyer
27.4. se vydala z Kubovy Huti 21-členná česko-německá Expedice Tvrz Schwarzenberg tvořená mladými lidmi z obou stran hranice. Společně se vydali po stopách příběhů z konce druhé světové války. Na putování bylo jejich cílem nasbírat reálná fakta, osudy lidí a uvědomit si jejich prožitky. Z nich poté ve Stožci začali skládat fiktivní hudebně-divadelní příběh Tvrze Schwarzenberg, jež je spojujícim motivem budoucího divadelního představení, jehož segmenty budou nejprve prezentovány 26.6. ve Volarech a poté 23.7. na premiéře v MěKS ve Vimperku.

Čojč Expedice se vydala po stopách v kruzích

Září 1938, Mnichovská dohoda a červen 1945 s Benešovými dekrety značí dva smutné extrémy v dějinách Šumavy – právě po stopách příběhů z období konce druhé světové války se vydala 21- členná česko-německá Expedice Tvrz Schwarzenberg tvořená mladými lidmi z obou stran hranice. Rozhodli se společně pátrat v temných kruzích témat pochodů smrti, odsunů, táborů dětí posílaných na Šumavu z bombardovaných měst a po tom, kdo byli vlastně oni osvoboditelé. Z nasbíraného materiálu, výpovědí expertů na daná témata, fakt a smyšlených příběhů vlastních prožitků z putování se jim poté ve Stožci ve dnech mezi 29.4.-2.5. podařilo poskládat kostru hudebního divadla. budete moci poprvé shlédnout 26.6. na prezentaci ve Volarech.

Expedice Tvrz Schwarzenberg poprvé jakožto česko-německý hudebně divadelní projekt otevírá stínová témata mezi lety 1938 a 1945 na Šumavě a s nimi otázky lidských práv, které řeší samotní účastníci tohoto projektu – mladí lidé z obou stran hranice. V první části projektu konané od 27.4. do 2.5. se vydali na pěší putování po stopách fakt, příběhů a osudů lidí, jež se účastnili pochodů smrti, odsunu, osvobození a dětí, jež byly na sklonku války posílány na Šumavu z bombardovaných měst. Společně na tyto témata vytvářejí hudebně-divadelní fikci – Tvrz Schwarzenberg, jež je pro ně metaforou otázek dědičného trauma na obou stranách hranice a rovných perspektiv nové doby. Více informací, jak o tomto projektu, tak o divadelním jazyce Čojč můžete sledovat na www.cojc.eu, či navštívit první prezentaci a vyslechnout si melodie a segmenty scén spolu s výsledky tohoto projektu 26.6. ve Volarech.

Autor: Karel Hájek
Copyright (c) Rudolf Klímek 2011 & David Procházka - Design by Tvorba webu