člen A BASTA! o.s.

draza@a-basta.cz

Mgr. Dráža Hauserová

alias Dragé, nar.1977 v Písku, vystudovala učitelství českého a německého jazyka na Pedagogické fakultě Plzni. Je jazyková animátorka, lektorka německého jazyka, překladatelka a tlumočnice do, popř. z čojče. V roce 2003 hospitovala pár měsíců v Centru dramatické výchovy TPZ DAS EI v Norimberku. Spolupodílela se na vedení tří divadelních projektů (Lebensnebel - vedení chóru, Unterwegs sein - Improjekt - projekt improvizovaného divadla, Wildwechsel - jazykové úpravy a částečné vedení projektu). Od ledna 2004 vede občanské sdružení A BASTA! Aktivně se věnuje amatérskému divadlu a kulturní práci s (česko-německou) mládeží. Zajímá se o jazyk jakožto komunikační nástroj, experimentálně zkoumá možnosti a spojnice mezi češtinou a němčinou, hledá cesty, jak tento jazykový experiment, nazvaný čojč, oživit na jevišti, a také v hledišti ...

Vedení sdružení A BASTA! předala v roce 2006 Mgr.Pavlu Křečkovi a od roku 2007 cestuje po Novém Zelandě a JV Asii.

Projekty:

Soumarské divadlo (2006)

Čojčvlak (2005)

Konference čojč-sítě (2005)

Drama v Rudě (2004)