Hana Vaculná

pochází z Aše studovala v Plzni a žije v Praze. Od roku 2000 se zúčastnila mnoha divadelních projektů pořádaných TPI DAS EI & A BASTou!. Vystudovala pedagogickou fakultu na Západočeské Univerzitě v Plzni. Pedagogice se dále věnuje a to především dramatické výchově. Donedávna byla vedoucí oddělení lektorských služeb a muzejní pedagogiky v Národním technickém muzeu, poté s režisérkou Verou Lohmüller (Bavaria Film Studio Mnichov)vedla Česko-německý filmový projekt Schauplatz-dějiště Film. V současné době je na volné noze a aktivně se připravuje na konferenci 2010 a připravuje Doku projekt, který se uskuteční v roce 2011. V roce 2000 přečetl Pavel Křeček její jméno „německy“ a od té doby ji nikdo neřekne jinak než Fakulná. Trvalo tak dlouho než se naučila německy, že se mezi tím němci naučili česky.

Vzdělání související dramatickou výchovou Západočeská univerzita v Plzni, pedagogická fakulta Ausbildung u TPI das EI, Nürnberg (2007-2009) Digitální fotografie a její využití ve výtvarné výchově, 2008 Zacházení tvůrčím způsobem s digitálním obrazem, interpretace výstupů a konfrontace s tvorbou současných umělců. Galerijní animace, Západočeská galerie v Plzni, 2007 Aplikace Rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání v oblasti Umění a kultura. Globální rozvojové vzdělávání, společnost při ČT – Člověk v tísni, o. p. s, 2004 GRV rozvíjí dovednosti a podporuje hodnoty a postoje, které umožňují lidem aktivně se podílet na řešení problémů na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni.

Projekty www.schauplatz-dějiště.eu, Film, (2009 - 2010, Plzeňský kraj, Vohenstraus)

Organizace projektů, kreativní asistence, pedagogogická činnost
Platenbau Theater (2008, Regensburg, Plzeň)
Čojče Briese (2008, Plzeň)
Wagon Tyátr (2007, Cheb, Mariánské Lázně)