To jsme my...

Rudolf Klímek

David Procházka

Ondřej Sedláček

Petra Kalčicová

Jana Macíčková


Pavel Křeček

Občanské sdružení A BASTA!

A BASTA! o.s. má za cíl vytváření podmínek pro mezinárodní kulturní spolupráci, především prostřednictvím realizace divadelních projektů a setkání s orientací na mládež v německy mluvících zemích. Součást cíle je zapojení mladých lidí z regiónu do kulturní sítě-čojč (Čojčland Netzwerk) a zájem aktivně se podílet na dění ve svém okolí.

Občanské sdružení A BASTA! o.s. je českou iniciativou mládeže. Těžiště její práce spočívá v kulturní práci s česko-německou mládeží. Od roku 2002 se společně se svým německým partnerem TPZ Das Ei e.V. podílí na přípravě a realizaci česko-německých divadelních projektů, jimiž se snaží zprostředkovat kulturní zázemí mladých lidí ze sousedního Německa. Organizace se už po šest let intenzivně ve svých projektech věnuje česko-německému příhraničí. Cílem sdružení je kreativní uměleckou formou přiblížit mladým lidem kulturní zázemí svých vrstevníků ze sousední země a svou prací je motivovat k dalšímu rozvoji česko-německých vztahů.

Malá rada:

 1. Ing. Rudolf Klímek - člen Malé rady
 2. Ing. David Procházka - člen Malé rady
 3. Petra Kalčicová - členka Malé rady
 4. Ondřej Sedláček - člen Malé rady
 5. Jana Macíčková - členka Malé rady
 • Mgr. Pavel Křeček - projektový poradce
 • Velká rada:

  Naším cílem je sdružovat podobně smýšlející lidi, kteří mají zájem společně s námi vytvářet a rozšiřovat kulturní síť-čojč.

  Členové občanského sdružení mají také následující výhody: slevu z ceny projektu, účast na každoroční podzimní konferenci čojč-sítě, pravidelné setkání Velké rady a další a další výhody.

  Členové:

   

   

  Copyright (c) 2007-2010 Rudolf Klímek- Design by David Procházka